OCX pro Vývojáře

OCX mapové komponenty

Mapové OCX komponenty jsou součástí softwaru MapFactor Navigator OCX. Mapové komponenty slouží k rychlému integrování map a dalších funkcí s mapami do Vaší aplikace. Vhodné pro tvorbu plánovacích softwarů, systémů sledování vozidel, prezentačního softwaru se zeměpisně vázanými informacemi.

Novinky:
  • Nové mapy
  • Možnost uzavřít cesty pro plánování
  • Nový profil vozidla AUTOBUS
  • Editace silnic (šířka, nosnost, max výška atd.)
  • Atribut průjezdnosti s nebezpečnými látkami (HAZMAT)
  • Verze TRUCK - plánování trasy s ohledem na váhu, výšku a další parametry vašeho vozidla.
  • Nastavování priorit pro jednotlivé typy silnic
  • Hledání čísel domů
  • Geofence podél naplánované trasy
Detail