Obchodní podmínky, Reklamační řád aj.

Obchodní podmínky, Reklamační řád a informace ke zpětnému odběru vysloužilých elektrozařízení a baterií:

Popis

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě mapfactor.com a pro nákupy v aplikaci Navigator, jehož provozovatelem je (prodávající)
MapFactor s. r. o., se sídlem Štefánikova 24, 150 00, Praha 5
IČ 26444666, DIČ CZ26444666.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).


Obchodní podmínky, EET

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Objednávka zboží

Na stránkách www.mapfactor.cz je kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační a je vždy potvrzena na základě poptávky.

Objednání je možné prostřednictvím elektronického obchodu www.mapfactor.cz (dále jen "e-shop"), e-mailem, případně telefonicky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku prostřednictvím webového formuláře odešle. Tato odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Před odesláním objednávky má kupující povinnost si ověřit cenu zboží včetně souvisejících poplatků a dopravného.

V případě, že kupující objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.

Zboží je dodáváno s řádným daňovým dokladem – fakturou, která v případě nepřítomnosti originálního záručního listu výrobce jej nahrazuje (dle zákona 47/1992 sb. §620 odst. 3).

Dodací podmínky

Veškeré obejdnávky jsou vyřizovány v co nejkratším možném termínu. Termín dodání zásilky je 1 týden od objednání. Většinou je to však druhý až třetí pracovní den po přijetí objednávky.

Zásilky jsou zasílány Českou poštou nebo službou PPL. Cena za poštovné a balné je uvedena v objednávce. Objednávky si lze také vyzvednou osobně přímo na naší prodejně v Praze, Štefánikova 24.

Platební podmínky

Dobírkou - Zboží bude zasláno na dobírku.

Platební kartou - Přijímáme platební karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. Karta musí mít na zadní straně uveden CVV/CVC kód. Při akceptaci platebních karet využíváme nejmodernější 3D-Secure řešení. Přístup k informacím o platební kartě klienta  jsou předávány zabezpečenou cestou přímo bance. MapFactor nemá přístup k informacím o platební kartě klienta.

Hotově - Při odběru na prodejně lze objednávku zaplatit v hotovosti.

Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím potvrzením prodávajícím. Po potvrzení lze zrušit objednávku jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Pokud kupující zruší potvrzenou objednávku, je povinen prodávajícímu uhradit škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady jako např. doprava k zákazníkovi).

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu. V případě, že nastane výrazná změna ceny u dodavatele, popřípadě se zboží již nevyrábí či nedodává, prodávající bude kontaktovat kupujícího s upřesněním situace. Pokud kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato vrácena převodem na jeho účet.

Odstoupení od smlouvy u nákupu zboží

Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 367/2000.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele.

Odstoupit může zákazník tak, že zboží do zákonné lhůty 14 dnů doručí běžným balíkem do provozovny dodavatele. Případně tak může učinit osobně.

Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato).
Při odstoupení je nutné uvést číslo faktury a účet kupujícího, na který mu bude poukázána částka.

Dodavatel posoudí stav vráceného zboží a oznámí kupujícímu, zda odstoupení od smlouvy uzná.

Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu a:

  • nesmí být použité
  • musí být nepoškozené
  • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
  • musí obsahovat doklad o koupi

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v našem sídle.

Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to v termínu 30 dnů od data odstoupení.

Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy u digitálního obsahu a software

Nelze vrátit software, který byl nainstalován, či software, který byl stažen pomocí internetového odkazu. To se týká i souvisejícího digitálního obsahu, jako jsou mapové podklady.

Spotřebitel vyjadřuje souhlas s tím, že digitální obsah a software budete mít k dispozici okamžitě po nákupu či sjednání předplatného, a potvrzuje, že s ohledem na tuto skutečnost se svého automatického zákonného práva na odstoupení od smlouvy vzdává.

Ceny a cenové kategorie

Ceny uvedené na e-shopu jsou vždy aktuální a platné. U produktu je uváděna cena bez DPH i s DPH. V cenách produktů je zaúčtován recyklační a autorský poplatek dle aktuálního sazebníku.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů dle našich zásad o Ochraně osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 5. 10. 2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Veškeré dotazy týkající se obchodních podmínek směrujte na obchod@mapfactor.com.

 

 

 

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího MAPFACTOR, s.r.o., IČ 26444666, DIČ CZ26444666 , se sídlem Štefánikova 24/266, 150 00 Praha 5 - Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 82699, a upravuje práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující, jak spotřebitel tak podnikatel, zasláním objednávky zboží potvrzuje, že je obeznámen s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami.

Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a

  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

Převzetí zboží spotřebitelem se rozumí okamžik převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce. Je-li kupujícím podnikatel, tak se převzetím zboží rozumí okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci.

Prodávající vystavuje doklad o zakoupení (fakturu) ke každému zakoupenému zboží. Tento doklad o zakoupení slouží i pro účely reklamace jako doklad o záruce (záruční list).

II. Záruční doba

Při prodeji spotřebiteli platí zákonná záruční doba 24 měsíců1, která začíná plynout dnem převzetí zboží, respektive dnem uvedeným na záručním listě. Tato záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.


Je-li kupujícím podnikatel, platí stejná ustanovení o záruční době jako v případě spotřebitele, s výjimkou délky záruční doby, která činí 1 rok.

 

III. Záruční podmínky a postup uplatnění reklamace

a) Kupujícímu je doporučeno překontrolovat stav zásilky hned při jejím předání. Je-li kupujícím podnikatel, tak je povinen takovou kontrolu učinit ze zákona.

 

b) V případe, že zásilka neodpovídá podmínkám kupní smlouvy, je neúplná nebo viditelně poškozena, má spotřebitel povinnost takovou skutečnost oznámit telefonicky na číslo 257 328 300, emailem: podpora@mapfactor.com. Kupující sepíše s dopravcem škodní protokol a ten bez zbytečného odkladu zašle faxem, emailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

c)Shoda s kupní smlouvou (§ 616 Obč.Z.) - Spotřebitel2

 

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak

 

d) Místem pro uplatnění reklamace je sídlo společnosti MAPFACTOR, Štefánikova 24/266, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika.

 

e) Zboží k reklamaci může kupující přinést osobně nebo zaslat poštou s označením: REKLAMACE. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození a balík by měl obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doklad o předešlé reklamaci, jestli byla uplatněna, případně taky kopii dokladu o zakoupení a podrobný popis závady.

 

f) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

 

g)Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

 

h) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

i) Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

 

j) Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do třiceti dnů ode dne jejího uplatnění kupujícím. Prodávající se může se spotřebitelem dohodnout na lhůtě delší.

 

k) V případě, že nebude reklamace vyřízena do 30 dnů má spotřebitel právo na výměnu za nový výrobek, nebo na vrácení jeho původní ceny.

 

l) Skutečnosti vylučující zodpovědnost za vady ze strany prodávajícího:

1. mechanické poškození zboží,

2. elektrické přepětí (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

3. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

4. neodborná instalace, zacházení, obsluha, nebo zanedbání péče o zboží,

5. pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,

6. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,

7. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

8. provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů,

9. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

10. při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,

11. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

12. jedná-li se o již nainstalovaný software, nebo jedná-li se o software stáhnutý z internetu, či aktivovaný software.

13. chyby v softwaru nebo jeho součástí (podkladové mapy, a pod.)

 

m) O vyřízení reklamace bude kupující srozuměn telefonicky nebo emailem a zboží bude automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 

n) Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem. 

1Jedná se-li o zboží ve slevě ( zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní), záruční doba pro spotřebitele je 12 měsíců, v případě podnikatele se záruční doba sjedná individuálně, ale nepřesáhne 6 měsíců.

2V případě podnikatele jedná-li se o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.
Jedná-li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.


Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení / baterií

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení.

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

Proč recyklovat?

Elektrozařízení obsahují mnoho recyklovatelných materiálů, například plasty, sklo, kovy (zinek, železo, mangan, nikl, kadmium, olovo atp.). Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka, zejména rtuť, olovo a kadmium.

Předáním elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním a následným znečištěním.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Nepoužívané baterie, které nejsou předány k recyklaci prostřednictvím míst zpětného odběru, ale jsou skladovány například v kancelářských šuplících, či kdekoliv jinde v domácnostech či firmách mohou následně způsobit i požár. Tuto vlastnost mají zejména baterie s obsahem lithia. S ohledem na bezpečnost je tedy velmi důležité předávat použité baterie co nejdříve k recyklaci.

Nejběžnější typy baterií, jejich označení a užití:

Typ baterie Běžné označení Velikost Příklady užití
Alkalické Alkalické, Alkaline, AlMn AAA, AA, C, D, 6V, 9V Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové ovladače
Knoflíkové Alkalické, lithiové, rtuťové, stříbrné, zinkovzduchové Velikost se různí Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače
Zinkouhlíkové Classic, Heavy Duty, Power Cell AAA, AA, C, D, 6V, 9V Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové ovladače, přenosná rádia, otevírání vrat
Lithiové Lithium, Lithium Ion, Li-Ion Velikost se různí Laptopy, mobilní telefony, digitální kamery, mp3 přehrávače
Nikl-kadmiové Ni-Cd Velikost se různí Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačky
Nikl-metalhydridové NiMH, Ni-Hydride Velikost se různí Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačky
Olověné SLA, gelové 2V, 6V, 12V UPS, kolečková křesla, terénní vozidla, vodní skútry
Rtuťové Rtuťové, Hg, HgO Velikost se různí Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače
Stříbrné Stříbrné, AgO Velikost se různí Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače