MapFactor Navigator – komunikujte s vozidlem pomocí vzdálených příkazů

MapFactor Navigator není jen obyčejná navigace. Jako jeden z mála softwarů umožňuje zapojení do větších telematických celků a zpracování vzdálených příkazů, které vozidlu zašle dispečink z centrály.

Popis

MapFactor Navigator – nejen obyčejná navigace

Profesionální řidiči a firmy mají na navigační aplikace vyšší požadavky než běžní řidiči. Pro řidiče kamionů je nutností zohlednění specifik rozměrných vozidel při navigaci. Tento problém řeší Truck verze MapFactor Navigatoru.

Pro firmy je pak neméně důležitá flexibilní komunikace dispečinku s řidičem nebo integrace Navigatoru do jiné aplikace. Jako jeden z mála softwarů umožňuje MapFactor Navigator zapojení navigace do větších telematických celků a zpracování vzdálených příkazů, které vozidlu zašle dispečink z centrály.

Technické řešení propojení Navigatoru do telematického celku

Co se týče technického řešení, externí příkazy se do Navigatoru posílají buď přes seriový port nebo přes TCP/IP rozhraní, a to v závislosti na zařízení a operačním systému. V současné době je možné vzdálené příkazy využívat u verzí pro Windows (PC Navigator), WinCE (Pocket Navigator) a Android (MapFactor Navigator).

Kdo nejvíce vzdálené příkazy využívá?

Úzkého propojení navigace vozidla s dispečinkem využívají zejména dopravci a přepravci, ale také složky IZS (hasiči, záchranná služba), bezpečnostní agentury a další společnosti.

Příklady vzdálených příkazů z nabídky mapFactor Navigatoru

1) Vzdálené zadání trasy - cíle a průjezdních bodů

Nejpoužívanějším vzdáleným příkazem je externí zadání cíle do navigace vozidla, případně průjezdních bodů, a to bez nutné součinnosti řidiče.

Do aplikace se zašlou souřadnice cíle a automaticky se spustí navigace podle nové trasy. Řidič také může navigaci podle nového zadání odložit na později a nejdříve dokončit aktuální trasu.

Mimo cíle a průjezdních bodů (tzv. waypoints) lze pomocí vzdáleného přikazu poslat do navigace tzv. checkpoints. Zatímco u průjezdního bodu musí vozidlo projet přesně zadanou GPS pozicí, u checkpointu je zadáno místo pouze přibližně pomocí bodu a zvoleného kruhového poloměru. Pro výpočet trasy a splnění checkpointu pak stačí projet kdekoliv touto kruhovou oblastí.

2) Vzdálený dotaz na polohu vozidla

Důležitou informací pro dispečink je přesná poloha vozidla. Pomocí externího dotazu si dispečink vyžádá od softwaru informaci s GPS polohou vozidla, kterou si pak může zobrazit na mapě.

3) Pravidelné odesílání polohy vozidla

U Navigatoru pro Windows a WinCE lze také vzdáleným příkazem spustit trvalé odesílání GPS polohy vozidla. Dispečink má tak neustálý přehled, kde se vozidlo nachází.

4) Vzdálenost a čas do cíle

Na vzdálený příkaz Navigator zašle zpět čas a vzdálenost, která vozidlu zbývá podle navigace do cíle.

5) Dynamické ikony

Pomocí dynamických ikon je možné do mapy Navigatoru vzdáleně zakreslit vlastní ikonu, případně ji smazat či posunout. Např. při zásahové akci IZS je možné řidiči jednoho vozidla dočasně zakreslit do mapy polohu dalších vozidel, polohu hydrantů apod.

6) Změna velikosti okna Navigatoru

U Navigatoru pro Windows a Win CE lze vzdáleně změnit velikost okna navigace. Řidiči se tak mohou na obrazovce zobrazovat současně dva programy – Navigator s běžící navigací a vedle jiný program (např. vlastní aplikace přepravce s interními informacemi).

7) Nastavení mapy na určitou pozici a přiblížení

Pomocí vzdáleného příkazu lze nastavit mapu v Navigatoru na určitou GPS pozici, případně změnit měřítko přiblížení a ukázat tak řidiči např. detailní mapu v oblasti cíle trasy.

8) Zaslání textové zprávy řidiči

Do Navigatoru pro Windows/Win CE je možné řidiči zaslat textovou zprávu, která se zobrazí na obrazovce navigace. Řidič na tuto zprávu může dispečinku obratem z aplikace odpovědět.

9) Vzdálené nastavení parametrů silnice

Velmi šikovným vzdálený příkazem je úprava parametrů silnice. Pokud se dispečink dozví o překážce na cestě, může vzdáleně uzavřít určitý úsek silnice a donutit vozidlo, aby se tomuto místu vyhnulo.

10) Oznámení o odchýlení od trasy nebo projetí průjezdním bodem

Dalším z externích příkazů lze nastavit, aby Navigator zaslal centrále informaci pokaždé, když dojde k přepočítání trasy, tj. řidič se z naplánované trasy odchýlil. Stejně tak lze zasílat informaci, že řidič projel zadaným průjezdním bodem.

Aktuálni příkazy a podrobnosti najdete zde.

Další příkazy lze po domluvě vytvořit individuálně dle požadavků zákazníka.

Zveřejněno: 5.3.2019